Ρίζα   παιδευω 
 Λέξη στη Βίβλο   παιδευουσα 
 Παραπομπές   
Τίτ. 2:12παιδευουσα ημας ινα αρνησαμενοι την ασεβειαν και τας κοσμικας επιθυμιας σωφρονως και δικαιως και ευσεβως ζησωμεν εν τω νυν αιωνι