Ρίζα   παιδευω 
 Λέξη στη Βίβλο   παιδευοντα 
 Παραπομπές   
Β'Τιμ. 2:25εν πραυτητι παιδευοντα τους αντιδιατιθεμενους μηποτε δωη αυτοις ο θεος μετανοιαν εις επιγνωσιν αληθειας