Ρίζα   παιδευω 
 Λέξη στη Βίβλο   παιδευομενοι 
 Παραπομπές   
Β'Κορ. 6:9ως αγνοουμενοι και επιγινωσκομενοι ως αποθνησκοντες και ιδου ζωμεν ως παιδευομενοι και μη θανατουμενοι