Ρίζα   παιδαριον 
 Λέξη στη Βίβλο   παιδαριον 
 Παραπομπές   
Ιωάνν. 6:9εστιν παιδαριον ωδε ος εχει πεντε αρτους κριθινους και δυο οψαρια αλλα ταυτα τι εστιν εις τοσουτους