Ρίζα   παιδαριον 
 Λέξη στη Βίβλο   παιδαριοις 
 Παραπομπές   
Ματ. 11:16τινι δε ομοιωσω την γενεαν ταυτην ομοια εστιν παιδιοις καθημενοις εν ταις αγοραις α προσφωνουντα τοις ετεροις