Ρίζα   παθος 
 Λέξη στη Βίβλο   παθος 
 Παραπομπές   
Κολ. 3:5νεκρωσατε ουν τα μελη τα επι της γης πορνειαν ακαθαρσιαν παθος επιθυμιαν κακην και την πλεονεξιαν ητις εστιν ειδωλολατρια