Ρίζα   ξενος 
 Λέξη στη Βίβλο   ξεναις 
 Παραπομπές   
Εβρ. 13:9διδαχαις ποικιλαις και ξεναις μη παραφερεσθε καλον γαρ χαριτι βεβαιουσθαι την καρδιαν ου βρωμασιν εν οις ουκ ωφεληθησαν οι περιπατουντες