Ρίζα   καθιστημι 
 Λέξη στη Βίβλο   κατασταθησονται 
 Παραπομπές   
Ρωμ. 5:19ωσπερ γαρ δια της παρακοης του ενος ανθρωπου αμαρτωλοι κατεσταθησαν οι πολλοι ουτως και δια της υπακοης του ενος δικαιοι κατασταθησονται οι πολλοι