Ρίζα   καθιστημι 
 Λέξη στη Βίβλο   καθιστωντες 
 Παραπομπές   
Πράξ. 17:15οι δε καθιστανοντες τον παυλον ηγαγον εως αθηνων και λαβοντες εντολην προς τον σιλαν και τον τιμοθεον ινα ως ταχιστα ελθωσιν προς αυτον εξηεσαν