Ρίζα   καθημερινος 
 Λέξη στη Βίβλο   καθημερινη 
 Παραπομπές   
Πράξ. 6:1εν δε ταις ημεραις ταυταις πληθυνοντων των μαθητων εγενετο γογγυσμος των ελληνιστων προς τους εβραιους οτι παρεθεωρουντο εν τη διακονια τη καθημερινη αι χηραι αυτων