Ρίζα   καθημαι 
 Λέξη στη Βίβλο   καθημενην 
 Παραπομπές   
Αποκ. 17:3και απηνεγκεν με εις ερημον εν πνευματι και ειδον γυναικα καθημενην επι θηριον κοκκινον γεμον[τα] ονοματα βλασφημιας εχων κεφαλας επτα και κερατα δεκα