Ρίζα   καθα 
 Λέξη στη Βίβλο   καθα 
 Παραπομπές   
Ματ. 27:10και εδωκαν αυτα εις τον αγρον του κεραμεως καθα συνεταξεν μοι κυριος