Ρίζα   ιερωσυνη 
 Λέξη στη Βίβλο   ιερωσυνην 
 Παραπομπές   
Εβρ. 7:24ο δε δια το μενειν αυτον εις τον αιωνα απαραβατον εχει την ιερωσυνην