Ρίζα   ιεροσυλεω 
 Λέξη στη Βίβλο   ιεροσυλεις 
 Παραπομπές   
Ρωμ. 2:22ο λεγων μη μοιχευειν μοιχευεις ο βδελυσσομενος τα ειδωλα ιεροσυλεις