Ρίζα   ιερατεια 
 Λέξη στη Βίβλο   ιερατειαν 
 Παραπομπές   
Εβρ. 7:5και οι μεν εκ των υιων λευι την ιερατειαν λαμβανοντες εντολην εχουσιν αποδεκατουν τον λαον κατα τον νομον τουτ εστιν τους αδελφους αυτων καιπερ εξεληλυθοτας εκ της οσφυος αβρααμ