Ρίζα   ιδιος 
 Λέξη στη Βίβλο   ιδιοι 
 Παραπομπές   
Ιωάνν. 1:11εις τα ιδια ηλθεν και οι ιδιοι αυτον ου παρελαβον