Ρίζα   ιδιος 
 Λέξη στη Βίβλο   ιδιοις 
 Παραπομπές   
Α'Κορ. 9:7τις στρατευεται ιδιοις οψωνιοις ποτε τις φυτευει αμπελωνα και τον καρπον αυτου ουκ εσθιει η τις ποιμαινει ποιμνην και εκ του γαλακτος της ποιμνης ουκ εσθιει
Εφεσ. 5:22αι γυναικες τοις ιδιοις ανδρασιν ως τω κυριω
Εφεσ. 5:24αλλα ως η εκκλησια υποτασσεται τω χριστω ουτως και αι γυναικες τοις ανδρασιν εν παντι
Κολ. 3:18αι γυναικες υποτασσεσθε τοις ανδρασιν ως ανηκεν εν κυριω
Α'Τιμ. 2:6ο δους εαυτον αντιλυτρον υπερ παντων το μαρτυριον καιροις ιδιοις
Α'Τιμ. 6:15ην καιροις ιδιοις δειξει ο μακαριος και μονος δυναστης ο βασιλευς των βασιλευοντων και κυριος των κυριευοντων
Τίτ. 1:3εφανερωσεν δε καιροις ιδιοις τον λογον αυτου εν κηρυγματι ο επιστευθην εγω κατ επιταγην του σωτηρος ημων θεου
Τίτ. 2:5σωφρονας αγνας οικουργους αγαθας υποτασσομενας τοις ιδιοις ανδρασιν ινα μη ο λογος του θεου βλασφημηται
Τίτ. 2:9δουλους ιδιοις δεσποταις υποτασσεσθαι εν πασιν ευαρεστους ειναι μη αντιλεγοντας
Α'Πέτρ. 3:1ομοιως [αι] γυναικες υποτασσομεναι τοις ιδιοις ανδρασιν ινα και ει τινες απειθουσιν τω λογω δια της των γυναικων αναστροφης ανευ λογου κερδηθησονται
Α'Πέτρ. 3:5ουτως γαρ ποτε και αι αγιαι γυναικες αι ελπιζουσαι εις θεον εκοσμουν εαυτας υποτασσομεναι τοις ιδιοις ανδρασιν