Ρίζα   ιατρος 
 Λέξη στη Βίβλο   ιατρος 
 Παραπομπές   
Κολ. 4:14ασπαζεται υμας λουκας ο ιατρος ο αγαπητος και δημας