Ρίζα   ιασπις 
 Λέξη στη Βίβλο   ιασπιδι 
 Παραπομπές   
Αποκ. 4:3και ο καθημενος ομοιος ορασει λιθω ιασπιδι και σαρδιω και ιρις κυκλοθεν του θρονου ομοιος ορασει σμαραγδινω
Αποκ. 21:11εχουσαν την δοξαν του θεου ο φωστηρ αυτης ομοιος λιθω τιμιωτατω ως λιθω ιασπιδι κρυσταλλιζοντι