Ρίζα   Ιαρεδ 
 Λέξη στη Βίβλο   ιαρεδ 
 Παραπομπές   
Λουκ. 3:37του μαθουσαλα του ενωχ του ιαρετ του μαλελεηλ του καιναμ