Ρίζα   ιαομαι 
 Λέξη στη Βίβλο   ιασηται 
 Παραπομπές   
Ιωάνν. 4:47ουτος ακουσας οτι ιησους ηκει εκ της ιουδαιας εις την γαλιλαιαν απηλθεν προς αυτον και ηρωτα ινα καταβη και ιασηται αυτου τον υιον ημελλεν γαρ αποθνησκειν