Ρίζα   ιαομαι 
 Λέξη στη Βίβλο   ιασασθαι 
 Παραπομπές   
Λουκ. 4:18πνευμα κυριου επ εμε ου εινεκεν εχρισεν με ευαγγελισασθαι πτωχοις απεσταλκεν με κηρυξαι αιχμαλωτοις αφεσιν και τυφλοις αναβλεψιν αποστειλαι τεθραυσμενους εν αφεσει