Ρίζα   Ιαννα 
 Λέξη στη Βίβλο   ιαννα 
 Παραπομπές   
Λουκ. 3:24του μαθθατ του λευι του μελχι του ιανναι του ιωσηφ