Ρίζα   Ιακωβος 
 Λέξη στη Βίβλο   ιακωβω 
 Παραπομπές   
Πράξ. 12:17κατασεισας δε αυτοις τη χειρι σιγαν διηγησατο [αυτοις] πως ο κυριος αυτον εξηγαγεν εκ της φυλακης ειπεν τε απαγγειλατε ιακωβω και τοις αδελφοις ταυτα και εξελθων επορευθη εις ετερον τοπον
Α'Κορ. 15:7επειτα ωφθη ιακωβω ειτα τοις αποστολοις πασιν