Ρίζα   ειδω 
 Λέξη στη Βίβλο   ιδης 
 Παραπομπές   
Ιωάνν. 1:33καγω ουκ ηδειν αυτον αλλ ο πεμψας με βαπτιζειν εν υδατι εκεινος μοι ειπεν εφ ον αν ιδης το πνευμα καταβαινον και μενον επ αυτον ουτος εστιν ο βαπτιζων εν πνευματι αγιω