Ρίζα   θελω 
 Λέξη στη Βίβλο   θελοντι 
 Παραπομπές   
Ματ. 5:40και τω θελοντι σοι κριθηναι και τον χιτωνα σου λαβειν αφες αυτω και το ιματιον
Ρωμ. 7:21ευρισκω αρα τον νομον τω θελοντι εμοι ποιειν το καλον οτι εμοι το κακον παρακειται