Ρίζα   θελω 
 Λέξη στη Βίβλο   θελοντας 
 Παραπομπές   
Β'Πέτρ. 3:5λανθανει γαρ αυτους τουτο θελοντας οτι ουρανοι ησαν εκπαλαι και γη εξ υδατος και δι υδατος συνεστωσα τω του θεου λογω