Ρίζα   θεαομαι 
 Λέξη στη Βίβλο   θεασαμενοι 
 Παραπομπές   
Ιωάνν. 11:45πολλοι ουν εκ των ιουδαιων οι ελθοντες προς την μαριαμ και θεασαμενοι α εποιησεν επιστευσαν εις αυτον
Πράξ. 21:27ως δε εμελλον αι επτα ημεραι συντελεισθαι οι απο της ασιας ιουδαιοι θεασαμενοι αυτον εν τω ιερω συνεχεον παντα τον οχλον και επεβαλον επ αυτον τας χειρας