Ρίζα   θαυμαζω 
 Λέξη στη Βίβλο   θαυμαζητε 
 Παραπομπές   
Ιωάνν. 5:20ο γαρ πατηρ φιλει τον υιον και παντα δεικνυσιν αυτω α αυτος ποιει και μειζονα τουτων δειξει αυτω εργα ινα υμεις θαυμαζητε