Ρίζα   θαρρηεω 
 Λέξη στη Βίβλο   θαρρησαι 
 Παραπομπές   
Β'Κορ. 10:2δεομαι δε το μη παρων θαρρησαι τη πεποιθησει η λογιζομαι τολμησαι επι τινας τους λογιζομενους ημας ως κατα σαρκα περιπατουντας