Ρίζα   Θαρα 
 Λέξη στη Βίβλο   θαρα 
 Παραπομπές   
Λουκ. 3:34του ιακωβ του ισαακ του αβρααμ του θαρα του ναχωρ