Ρίζα   θανατος 
 Λέξη στη Βίβλο   θανατε 
 Παραπομπές   
Α'Κορ. 15:55που σου θανατε το νικος που σου θανατε το κεντρον