Ρίζα   Θαμαρ 
 Λέξη στη Βίβλο   θαμαρ 
 Παραπομπές   
Ματ. 1:3ιουδας δε εγεννησεν τον φαρες και τον ζαρα εκ της θαμαρ φαρες δε εγεννησεν τον εσρωμ εσρωμ δε εγεννησεν τον αραμ