Ρίζα   αμυνομαι 
 Λέξη στη Βίβλο   ημυνατο 
 Παραπομπές   
Πράξ. 7:24και ιδων τινα αδικουμενον ημυνατο και εποιησεν εκδικησιν τω καταπονουμενω παταξας τον αιγυπτιον