Ρίζα   αμαρτανω 
 Λέξη στη Βίβλο   ημαρτηκαμεν 
 Παραπομπές   
Α'Ιωάνν. 1:10εαν ειπωμεν οτι ουχ ημαρτηκαμεν ψευστην ποιουμεν αυτον και ο λογος αυτου ουκ εστιν εν ημιν