Ρίζα   αγαπαω 
 Λέξη στη Βίβλο   ηγαπησαμεν 
 Παραπομπές   
Α'Ιωάνν. 4:10εν τουτω εστιν η αγαπη ουχ οτι ημεις ηγαπηκαμεν τον θεον αλλ οτι αυτος ηγαπησεν ημας και απεστειλεν τον υιον αυτου ιλασμον περι των αμαρτιων ημων