Ρίζα   αλειφο 
 Λέξη στη Βίβλο   ηλειφεν 
 Παραπομπές   
Λουκ. 7:38και στασα οπισω παρα τους ποδας αυτου κλαιουσα τοις δακρυσιν ηρξατο βρεχειν τους ποδας αυτου και ταις θριξιν της κεφαλης αυτης εξεμασσεν και κατεφιλει τους ποδας αυτου και ηλειφεν τω μυρω