Ρίζα   ακολουθεω 
 Λέξη στη Βίβλο   ηκολουθουν 
 Παραπομπές   
Μάρ. 15:41αι οτε ην εν τη γαλιλαια ηκολουθουν αυτω και διηκονουν αυτω και αλλαι πολλαι αι συναναβασαι αυτω εις ιεροσολυμα