Ρίζα   αιτεω 
 Λέξη στη Βίβλο   ητηκαμεν 
 Παραπομπές   
Α'Ιωάνν. 5:15και εαν οιδαμεν οτι ακουει ημων ο εαν αιτωμεθα οιδαμεν οτι εχομεν τα αιτηματα α ητηκαμεν απ αυτου