Ρίζα   αναγκαζω 
 Λέξη στη Βίβλο   ηναγκασθη 
 Παραπομπές   
Γαλ. 2:3αλλ ουδε τιτος ο συν εμοι ελλην ων ηναγκασθη περιτμηθηναι