Ρίζα   δειπνον 
 Λέξη στη Βίβλο   δειπνω 
 Παραπομπές   
Ιωάνν. 21:20επιστραφεις ο πετρος βλεπει τον μαθητην ον ηγαπα ο ιησους ακολουθουντα ος και ανεπεσεν εν τω δειπνω επι το στηθος αυτου και ειπεν κυριε τις εστιν ο παραδιδους σε