Ρίζα   δειλιαω 
 Λέξη στη Βίβλο   δειλιατω 
 Παραπομπές   
Ιωάνν. 14:27ειρηνην αφιημι υμιν ειρηνην την εμην διδωμι υμιν ου καθως ο κοσμος διδωσιν εγω διδωμι υμιν μη ταρασσεσθω υμων η καρδια μηδε δειλιατω