Ρίζα   δεικνυω 
 Λέξη στη Βίβλο   δεικνυμι 
 Παραπομπές   
Α'Κορ. 12:31ζηλουτε δε τα χαρισματα τα μειζονα και ετι καθ υπερβολην οδον υμιν δεικνυμι