Ρίζα   δει 
 Λέξη στη Βίβλο   δεοντα 
 Παραπομπές   
Α'Τιμ. 5:13αμα δε και αργαι μανθανουσιν περιερχομεναι τας οικιας ου μονον δε αργαι αλλα και φλυαροι και περιεργοι λαλουσαι τα μη δεοντα