Ρίζα   δαπαναω 
 Λέξη στη Βίβλο   δαπανησω 
 Παραπομπές   
Β'Κορ. 12:15εγω δε ηδιστα δαπανησω και εκδαπανηθησομαι υπερ των ψυχων υμων ει περισσοτερως υμας αγαπω[ν] ησσον αγαπωμαι