Ρίζα   δανειον 
 Λέξη στη Βίβλο   δανειον 
 Παραπομπές   
Ματ. 18:27σπλαγχνισθεις δε ο κυριος του δουλου εκεινου απελυσεν αυτον και το δανειον αφηκεν αυτω