Ρίζα   δακνω 
 Λέξη στη Βίβλο   δακνετε 
 Παραπομπές   
Γαλ. 5:15ει δε αλληλους δακνετε και κατεσθιετε βλεπετε μη υπ αλληλων αναλωθητε