Ρίζα   δαιμονιζομαι 
 Λέξη στη Βίβλο   δαιμονιοις 
 Παραπομπές   
Α'Κορ. 10:20αλλ οτι α θυουσιν δαιμονιοις και ου θεω [θυουσιν] ου θελω δε υμας κοινωνους των δαιμονιων γινεσθαι