Ρίζα   γενναω 
 Λέξη στη Βίβλο   γεγεννημενου 
 Παραπομπές   
Ιωάνν. 9:32εκ του αιωνος ουκ ηκουσθη οτι ηνεωξεν τις οφθαλμους τυφλου γεγεννημενου