Ρίζα   γενναω 
 Λέξη στη Βίβλο   γεγενημενα 
 Παραπομπές   
Β'Πέτρ. 2:12ουτοι δε ως αλογα ζωα γεγεννημενα φυσικα εις αλωσιν και φθοραν εν οις αγνοουσιν βλασφημουντες εν τη φθορα αυτων και φθαρησονται